Opening Of New AIDA Showroom In Ho Chi Minh City

AIDA is strengthening our market presence in Vietnam.
 
Our new showroom in Ho Chi Min City opened in June 2019, it serves both Sales & Service function, including Press Demonstration, Die-trial, Training & Maintenance.
 
By setting up this showroom, AIDA focus on achieving the ultimate support to our customers and the best visibility of our ready stock presses and stamping solutions.
 
Please contact us at: enquiry@aida.com.sg or +84-24 3885 3388 for appointment before visiting.
 

AIDA tiến hành mở showroom tại thành phố Hồ Chí Minh

AIDA đang tăng cường sự hiện diện vào thị trường Việt Nam.
 
Showroom mới của chúng tôi sẽ khai trương vào tháng 7 năm 2019, và sẽ phục vụ cho cả bán hàng lẫn dịch vụ bảo dưỡng, bao gồm trình diễn máy dập, thử khuôn, đào tạo và bảo dưỡng.
 
Với việc thiết lập showroom này, AIDA sẽ tập trung vào việc đạt được sự hỗ trợ tối ưu cho khách hàng và tầm nhìn tốt nhất cho sự sẵn sàng của chúng tôi cho máy dập dự trữ và các giải pháp cho công nghệ dập kim loại.
 
Vui lòng liên hệ: enquiry@aida.com.sg hoặc +84-24 3885 3388 để hẹn lịch ghé thăm.